Träningsprogram för Ironman

Här ser du ett exempel på träningsprogram för Ironman under en vanlig vecka. Strukturen och utseende är detsamma för samtliga fem grupper vi kör. Längden på passen, tiden och totala veckomängden varierar givetvis beroende på ditt gruppval. Vi rekommenderar att du läser Om vår coaching för att skaffa en bild av vår coaching och vilken grupp som kan passa dig.

Exempel på träningsprogram för Ironman

För att ge dig ett litet exempel på hur det kan låta när vi introducerar en ny träningsperiod (var färde vecka).

Så här kan en vecka i vårt träningsprogram för Ironman, v.7, 2017.

Så här kan en vanlig vecka i ett träningsprogram för Ironman se ut.
Så här kan en vanlig vecka i ett träningsprogram för Ironman se ut.