Eksempel på treningsprogram

Her ser du et eksempel på treningsprogram forIronman og Halvironman under en vanlig uke høsten 2018. Strukturen og utseendet er det samme for samtlige seks grupper vi kjører. Lengden på øktene, tiden og total ukes mengde varierer naturligvis etter ditt valg av gruppe. Vi anbefaler at du leser Om våre treningsgrupper for å danne et bilde av vår coaching og hvilken gruppe som kan passe deg.

Eksempel på treningsprogram for Ironman

For å gi deg et lite eksempel på hvordan det kan høres ut når vi introduserer en ny treningsperiode (hver fjerde uke).

Slik kan en vanlig uke i et treningsprogram for Ironman se ut.

Ekempel uke Treningsprogram for Ironman og Halvironman